Security consulting

security

Security “een ding van ons allen”. Security en privacygevoelige data gaan hand in hand. Met name KMO’s kunnen hier assistentie bij gebruiken. Een veelgehoorde klacht is dat een Security Consultant of Security Audit erg duur is. Door het maken van duidelijke afspraken zijn wij in staat om passende maatregelen voor te stellen of in te voeren voor uw omgeving. Wat van belang is om de maatregelen op elkaar aan te laten sluiten.

Samen met IT-Consulting kunnen we een pakket maatregelen voorstellen, die u, in één keer invoert, of geleidelijk aan. Wij begeleiden u stap-voor-stap en dragen zorg voor een passende set van maatregelen.

Reageren is niet mogelijk