Security consulting

security

Security Awareness

Security “een ding van ons allen”. Security en privacygevoelige data gaan hand in hand. Met name KMO’s kunnen hier assistentie bij gebruiken. Een veelgehoorde klacht is dat een Security Consultant of Security Audit erg duur is. Door het maken van duidelijke afspraken zijn wij in staat om passende maatregelen voor te stellen of in te voeren voor uw omgeving. Wat van belang is om de maatregelen op elkaar aan te laten sluiten.

Samen met IT-Consulting kunnen we een pakket maatregelen voorstellen, die u, in één keer invoert, of geleidelijk aan. Wij begeleiden u stap-voor-stap en dragen zorg voor een passende set van maatregelen.

GDPR (General Data Protection Regulation) / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wat is dit nu?

De GDPR wordt op het moment enorm gehyped. Maar eigenlijk is het niets nieuws. De privacywetgeving bestaat al veel langer. Veel gehoorde opmerkingen zijn tegenwoordig;

“Ik begin maar helemaal niets op het internet, want er mag niets meer!”

of

“Ik mag zelfs niets meer noteren van een klant”

of

“Die boetes, die zijn enorm, ik begin er niet eens meer aan.”

Dat is dus onwaar. Er mag heel veel. Er dient alleen goed opgelet te worden met privacygevoelige gegevens. De Europese wet is goedgekeurd op 27 april 2016. De wet gaat van kracht op 25 mei 2018. Het omvat de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun (dus ook uw) persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

  • ALLE informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (naam, adresgegevens, e-mail. Maar ook cookies, foto’s, video, geluid,…)
  • De context is zeer belangrijk: Kun je met de gegevens achterhalen WIE het is?

GDPR-Trainingen

Praetoria-Consulting kan u in anderhalf uur uitleggen wat de GDPR precies is. Wat dit voor u kan inhouden. Waar u zich aan dient te houden, indien u privacygevoelige gegevens opslaat. We behandelen de GDPR, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, het verwerkingsregister, de Data Protection Officer, de Data Protection Impact Analyse (DPIA) en de Technische & Organisatorische maatregelen.

Security…voor wie?

Elke KMO, eenpersoonszaken, internetwinkels etc…die privacygevoelige gegevens opslaan (al is het maar een klantenboek) hebben baat bij deze training.

Contacteer ons gerust voor een afspraak!