Selecteer een pagina

Onze algemene factuurvoorwaarden

“Bij Praetoria-Consulting hechten we veel waarde aan openheid en transparantie, ook als het gaat om onze factuurvoorwaarden. We begrijpen dat factuurvoorwaarden niet altijd het leukste onderwerp zijn, maar ze zijn essentieel voor een soepele samenwerking. Hieronder vindt u onze voorwaarden, duidelijk en rechtvaardig, precies zoals u van ons gewend bent.”

Factuurvoorwaarden

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen:

  1. Geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van onze factuur.
  2. De leveringen geschieden op risico van de bestemmeling.
  3. De factuur is contant betaalbaar, zonder korting en op de vervaldag aangeduid op de factuur.
  4. De niet op de vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een interest van 1% per maand en dit vanaf factuurdatum.
  5. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en dit afgezien van de interestvergoeding bepaald in voorgaand artikel. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
  6. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te gebeuren, uiterlijk acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.
  7. Ingeval de factuur betrekking heeft op door de leverancier ontwikkelde software, dan verwerft de klant enkel een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde duur van de software. De intellectuele eigendom van en absolute rechten op deze software en op alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen berusten steeds bij de leverancier of bij diens toeleveranciers.
  8. Door de leverancier geleverde goederen, diensten of softwareproducten kunnen nooit onderwerp zijn voor een claim betreffende derving van inkomsten.
  9. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Heeft u nog vragen over onze factuurvoorwaarden?

Praetoria-Consulting is transparant, en niet enkel met onze prijzen. Ook onze factuurvoorwaarden zijn eenvoudig, simpel en duidelijk. Maar het kan voorkomen dat er toch iets nog niet duidelijk is. Als dit het geval is, stuur ons een e-mail met uw vraag, en wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Praetoria-Consulting.

Sites for Phones

Sites for Tablets

Sites for TV

Sites for Desktop

}

Sites for Watch

Design

“Bij Praetoria-Consulting vindt u alles wat u nodig heeft voor uw visuele en tekstuele merkidentiteit. Van creatief ontwerp tot opvallende logo’s en pakkende teksten, ons team staat klaar om uw visie tot leven te brengen. Wij zijn uw one-stop-shop voor al uw ontwerp- en contentbehoeften!”

Development

“Bij Praetoria-Consulting zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van een volledig spectrum aan development services. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe websites, het aanpassen van bestaande websites of het verstrekken van deskundig advies, wij hebben de expertise in huis.”

Launching

“Bij Praetoria-Consulting zorgen we ervoor dat de lancering van uw website tot in de puntjes verzorgd is. Van de initiële opzet tot aan de uiteindelijke livegang, ons team van experts staat klaar om elk aspect te perfectioneren. Bovendien bieden we uitgebreide ondersteuning na de lancering, met aanpassingen en adviezen om ervoor te zorgen dat uw website blijft excelleren.”

Van A tot Z

Vertrouw op Praetoria-Consulting voor een vlekkeloze website launch en continue optimalisatie.